De Schildertuin en privacy

De Schildertuin is de weblog van Hilde Reurink, eigenaar van het gelijknamige bedrijf de Schildertuin.
De Schildertuin maakt illustraties, ontwerpen en schilderingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Deze website heeft géén contactformulier en verzamelt géén persoonsgegevens. Je kunt zelf contact zoeken met de Schildertuin door te mailen, schrijven of bellen. Jij bepaalt hoe je contact zoekt en welke persoonsgegevens je daarbij verstrekt. Alle persoonsgegevens die jij verstrekt worden door de Schildertuin zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
De Schildertuin gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens alleen voor:

  • Het beantwoorden van jouw vragen
  • Het uitvoeren van overeengekomen opdrachten
  • Facturatie van geleverde producten of diensten
  • Administratie van opdrachten en/of geleverde producten of diensten

Verstrekking van gegevens aan derden

De Schildertuin geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij mij opvraagt. In dat geval ben ik wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Cookies

De Schildertuin weblog maakt géén gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren

De Schildertuin neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

De Schildertuin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De Schildertuin zal jouw persoonsgegevens vernietigen als ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die volgens de wet langer moeten worden bewaard, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Schildertuin website zijn verbonden. De Schildertuin kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Vragen?

Heb je vragen over de privacyverklaring van de Schildertuin? Neem dan contact op.

Contactgegevens

De Schildertuin
Hilde Reurink
Hortensiastraat 36
8013 AE Zwolle
06-10224946